Thetahealing Nedir?

Thetahealing Nedir?

Thetahealing nedir?

Thetahealing’in kurucusu Vianna Stibal bu öğreti ile bizi daha çok Yaradan’a bağlamayı hedeflemiştir.

Thetahealing; zihinsel ve spiritüel odaklanmayı oluşturarak, fiziksel, zihinsel ve ruhsal dönüşüm sağlamaya yönelik bir tekniktir. Irk, dil, din, cinsiyet farkı olmaksızın herkes tarafından öğrenilebilir, uygulanabilir ve faydalanılabilir.

Thetahealing tekniği, isminden de anlaşılabileceği gibi “theta” beyin dalgasını kullanır. “Theta” beyin dalgası, hipnoz dâhil pek çok enerji/şifa tekniğinde başarıyla kullanılmıştır. Thetahealing tekniğinin diğer uygulamalardan farkı, bu beyin dalgası durumuna bilinçli ve açık bir zihinle ulaşılabiliyor olmasıdır.

“Theta” zihin durumunda, bilinç ile bilinçaltı (ya da bilinçdışı) alan arasındaki perde nazikçe kalkar ve bilinç açık olarak, kişi bilinçaltındaki kısıtlayıcı unsurları kolayca bulup değiştirebilir.

 Theta durumu; günlük hayatımızda, rüyaları gördüğümüz uyku haliyle ya da huşu içinde dua ettiğimiz durumlarda deneyimlediğimiz zihin durumudur. Uygulamalar sırasında, uyku ya da hipnoz durumu olmadan, tamamen açık bir zihinle, bilincin ve bilinçaltının yeniden programlanması yapılır.

 Hayatımız, beyin ya da zihin denen bir süper bilgisayar tarafından düzenlenmektedir. Bu süper bilgisayar, yaşamdan verileri toplayarak, geçmiş bilgileri ile birleştirerek, öğrenerek, deneyimleyerek bizi hedeflerimize ulaştırmaya çalışırken, bilinçli zihin ve bilinçaltı zihin denen iki kısma ayrılır. Bilinçli zihin, bildiğimizi bildiğimiz; bilinçaltı zihin ise bildiğimizin farkında olmadığımız durumlarla doludur.

 Bu süper bilgisayar; hayatta karşılaştığı durumlar, fırsatlar ve seçenekler söz konusu olduğunda, karar mekanizmasını çalıştırırken, bu iki bilgiyi beraber kullanır. Hatta daha fazla bilinçaltı malzemesini kullanır. Bu sebeple, istediğimiz hayatla yaşadığımız hayat birbirinden uzak görünebilir ve bazen “başımıza gelen” deneyimlerin, neden bizim başımıza geldiğini anlamakta ya da mana vermekte zorluk çekeriz.

Günümüzde, bu hızla akan zaman içinde, hayat yolumuzda ve hayat amacımızda ilerlememizi engelleyen, genetikten ya da başka zamanlardan ya da çevre etkilerinden gelen kısıtlamaların, zorlanmaların, blokajların etkisinden, kolayca kurtulmamızı sağlayan; hızlı, etkili, verimli bir iyileştirici tekniklerdendir Thetahealing ve tam da bu yeni zamana uygundur.

Kuantum fiziği ve mekaniğini, gözlemi, imgelemeyi, hayal gücünü, duaların gücünü, sözcüklerin gücünü kullanır. Daha iyi, daha sağlıklı, daha odaklanmış, daha verimli, daha mutlu, daha neşeli bireyler ve dolayısıyla toplumlar yaratmak için çalışan hem zihinsel hem de spiritüel bir tekniktir.

Thetahealing seminerlerine katıldığınızda, öncelikle beyninizi “theta” durumuna getirip bu durumu korumanızı sağlayacak bir meditasyon öğrenirsiniz. Bu meditasyon ile istediğiniz her yerde ve her zamanda bilinçli zihin ile bilinçaltı zihne ulaşıp, değişikleri yaratabileceğiniz bir araca sahip olursunuz. Ruhsal ve zihinsel yetenekleriniz artar, sezgileriniz kuvvetlenir.

Hayatımız inançlarımız tarafından şekillendirilir. Bir şey inanç haline geldiğinde, artık onu sorgulamaz ve “Bu zaten böyledir” deriz. Daha sonra düşüncelerimiz hep bu inancı destekleyici ve doğrulayıcı şekilde gelişir. Eğer inandığımız şey hüzün, acı, öfke, korku dolu ise, düşüncelerimiz ve tabii hislerimiz de bu doğrultuda olur. Hayatımızda benzer duyguları yaşadığımız deneyimler tekrar tekrar ortaya çıkar.

Thetahealing seminerlerinde, bu inançları kinesiyoloji testleri ile kontrol edip bulmayı ve değiştirmeyi de öğreniriz. Hissini bilmediğimiz ya da herhangi bir sebeple geçmişte reddedilmiş bir duygu ya da enerjiyi bedene tanıtmayı ve kullanmayı öğreniriz. Sezgisel taramalar yapmayı, şifa çalışmaları yapmayı öğreniriz. Kısıtlayıcı bir inancın “kök inancını” bulmak için kazma yapmayı ve kısıtlamaları kaldırmayı öğreniriz. Sezgisel yeteneklerimizi ortaya çıkarmayı ve geliştirmeyi öğreniriz. İstediklerimizi hayatımızda nasıl tezahür ettireceğimizi öğreniriz. Hayatımızdaki zorlayıcı ve kısıtlayıcı durumları aşmak için evrenin yasalarını nasıl kullanacağımızı, olumsuz enerji etkilerini nasıl temizleyeceğimizi ve zihnimizi nasıl programlayacağımızı öğreniriz. Varoluşun tüm ilahi güçlerinden sorularımıza cevap almayı ve destek almayı öğreniriz.

Thetahealing’i bir başlangıç semineri ile öğrenmeye başlarız. Temel seviye (basic dna) semineri aldığınızda uluslararası onaylı uygulayıcılık sertifikanız olur, kendinize ve başkalarına uygulamalar yapabilecek duruma gelirsiniz. İleri seviye ve Derin Kazma Seminerlerini tamamladıktan sonra eğitmenlik yaparak seminer verme yolumuz açılır. Kurucu Vianna Stibal’dan eğitmenlik semineri aldığınızda eğitmen olursunuz. Ne mutlu ki Vianna Stibal, Şubat 2021’de eğitmenlik seminerleri vermek için İstanbul’da olacak ve siz de o zamana kadar bu üç semineri tamamladığınız takdirde onun seminerlerine katılabileceksiniz.

Beden-zihin ve ruh olarak bir bütünüz. Günümüzde, hızla akan koşuşturma dolu yaşamın içinde bazen manevi tarafımızı unutuyor ya da göz ardı etmek zorunda kalıyoruz. Kendimizi hayatın “maddesel” tarafına daha konsantre etme zorunluluğu hissetmemiz, potansiyelimizi gerçekleştirme yolunda farkında olmadan engeller yaratıyor. Thetahealing, gerçek benliğimizi, yani var olan her şeyi yaratan ilahi enerjinin rehberliğinde, benliğimize tekrar kavuşmamızı sağlayan bir hediyedir.


Yazılarda Ara

Kimdir?

Recep Özer

Recep Özer

"Ne yaşıyorsan sorumlusu sensin. İç dünyanda neye inanıyorsan dış dünyada da sonuçlarını yaşıyorsun. İnançlarına inebilir ve değiştirebilirsen hayatın da değişir"

Çok Okunanlar

Sosyal Medya